• Suomi
  • English

Paikkakunta: KÖYHÄNPERÄ

Yrittäjän nimi: Timo Liimatainen

Paikkakunta: Reisjärvi

Linkki verkkosivuille: www.pop-up-possibilities.com  

Mikä on yrityksesi slogan tai mottosi yrittäjänä?  "Pop-Up-Possibilities tuo esille nuorten omat ja nuorille suunnatut mahdollisuudet"

Mitä yrityksesi tekee? Huomentaina Oy:n päätuote on internetpalvelu, www. pop-up-possibilities.com.

Visionamme on aktivointi.

  1. Aktivoida nuoria uusien asioiden pariin sekä kuiskaamaan mitä he tarvitsevat, toivovat ja osaavat.
  2. Aktivoida työtä, koulutusta, palveluita, harrastuksia ja vapaaehtoisia töitä tarjoavia tahoja tuomaan esille mitä heillä on nuorille.
  3. Aktivoida kuntia ja muita julkisia toimijoita huomioimaan nuorten tarpeet, toiveet ja kyvyt.

Pop-Up-Possibilities palvelu toimii koko kunnan yhteisenä kanavana nuorten omien ja nuorille suunnattujen mahdollisuuksien esille saamiseksi. Palvelu tarjoaa myös uuden työkalun nuorisotoimelle, opoille ja muille nuorten kanssa työskenteleville.
Pop-Up-Possibilities palvelun näkyvin elementti on kaksisuuntainen infopiste/banneri. Infopisteet ovat kaikkien käytettävissä mm. kuntien sekä koulujen www-sivustoilla.
Etsimme jatkuvasti uusia kohteita joissa mahdollisuudet voisi tuoda esille. Tuoreimpana ominaisuutena nuorille suunnatut viestit jatkavat matkaa infopisteistä niihin linkittyneiden nuorten sähköposteihin.

Mikä sai sinut lähtemään mukaan mikroyritysten ydinryhmään? Etsin innovoivaa ja kehittymishaluista ryhmää antamaan palautetta työstäni. Haluan myös auttaa muita heidän yrityksiensä kehittämisessä. Taisin siis löytää etsimäni 🙂

Mitä toivot erityisesti ryhmältä? Avointa mieltä uusille ajatuksille sekä rohkeutta haastaa nykyisiä toimintamalleja.

Huomentaina_kuva2Huometaina_kuva1

Comments are closed.