• Suomi
  • English

Henkilöstön sitouttaminen ja aktiivinen myynti

Haapavesi2015_12_1

Omistusjärjestely on ollut tehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla voidaan saavuttaa omistuksen ja vastuun jakamisen lisäksi osaamisen keskittymistä ja vahvistumista. Onnistuneet osaamisalueet sekä vastuun ja vallan jakaminen ovat keskeisiä tekijöitä jaetun omistuksen järjestelmässä.

”Ihminen on pitkässä juoksussa tuottava vain silloin, kun saa tehdä sitä mitä haluaa.”

Haapavesi2015_12_2

Kun vastuuta jaetaan, motivaatio ja hyvinvointi paranevat. Henkilökunnan omistuksella on edesautettu myös perustajaosakkaiden jaksamista. Omistusjärjestelyt voivat olla hyvä vaihtoehto myös sukupolvenvaihdostilanteissa. Sitoutuminen heijastuu myös johtamiseen, sillä sitoutuneeseen henkilöstöön voi luottaa. Vastuun jakamisen haasteena on tiedon liikkuminen. Tähän on pyritty vastaamaan mm. palaverikäytännöillä.

On tärkeää tehdä myyntityö yksinkertaiseksi. Panostuksella tarjouslaskennan ja myyntityökalun kehittämiseen, on päästy siihen, ettei myyjän tarvitse olla tekniikan ammattilainen. Yritykseen sitoutunut myyjä myy yritykselle. Asiakkaan tarve on myynnin perustana, ja sitä kautta tuotanto sopeutuu tarpeen ratkaisemiseen.

Tapaaminen järjestettiin Haapavedellä 8.12.2015.

Comments are closed.