• Suomi
  • English

Henkilöstön osallistaminen yrityksen strategiatyöskentelyyn voi olla muutakin kuin fläppitaulu ja pos-it -lappuja!

 

MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluvien projektitutkija Riitta Forsten-Astikaisen ja tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävalan artikkeli ”Clay Workshop as Staff’s Competency Self-Evaluation Related to Business Strategy” julkaistiin joulukuussa 2018 kansainvälisessä International Journal of Management, Knowledge and Learning –tiedelehdessä.

 

Artikkelissa kuvattu tutkimus liittyy erään suomalaisen organisaation henkilöstön työpajaan, missä osallistujat työstivät yrityksen päivitetyn stratetegian tavoitteita. Yrityksen hallitus oli työstänyt strategiaa, johon toivottiin henkilöstön näkemystä liittyen kunkin työntekijän oman osaamisen tasoon - sen nykytilaan ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin suhteessa strategiaan. Työpajassa hyödynnettiin saven kanssa työskentelyä ajatusten ja ideoiden muotoilijana ja sanoittajana.

 

Tutkimuksen uutuusarvo on sen tutkimusmetodologiassa. Taideperustainen savella työskentely ja siihen liittyvä tarinankerronta metaforien avulla on vielä harvinainen tutkimustapa liiketaloustieteissa. Savi on universaali, ikiaikainen, alkukantainen ja elementaarinen materiaali ja se liittyy historiallisesti ihmiskunnan kehitykseen ja ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kommunikointiin; monissa kulttuureissa savi on ollut astioiden ja rakennusten materiaalina, mutta sen avulla on myös ilmaistu ihmisen henkisiä ulottuvuuksia - yhteyttä savesta muotoiltujen esineiden symboliikan ja ihmisen henkisyyden välillä (Sholt & Gavron, 2006).

 

Henleyn (2002) mukaan ihmisen on helppo ilmaista tunteitaan konkretiaksi  saven välityksellä. Savella on lukuisia positiivisia ominaisuuksia kuten kosketuksen helppous, materiaalin liike, kolmiulotteisuus, plastisuus, sekä vaikutus ihmisen regressioon eli "taantuminen" ja heittäytyminen positiivisessa mielessä leikkiin ja  luovaan työskentelyyn.

 

Tutkimus osoitti, että henkilöstön osallistaminen luovaa menetelmää käyttäen havainnollisti ideoiden ja näkemysten monimuotoisuuden ja ruokki uudenlaista luovuutta, joka yllätti myös osallistujat itsensä. Moni totesikin, että kuvasi työskennellessään jotain sellaista, mitä ei olisi saanut muuten sanottua tai ilmaistua esimerkiksi paperille. Käsillä tekeminen, luovuuden ”kaivaminen esiin” ja kokonaisuuden sanoittaminen tuottivat myös uusia näkemyksiä ja tulokulmia  strategiseen toimintaan sekä  oivalluksia omasta työstä ja osaamisen kehittämistarpeista. Lisäksi savityöpajatoteutus nosti strategiaprosessin arvoa. Ajatusten, ideoiden ja oman suorituskyvyn pohtiminen reflektion avulla sekä oman osaamisen arviointi heijastuivat myönteisinä vaikutuksina kunkin työntekijän jokapäiväiseen työhön sekä organisaation sisäiseen kulttuuriin.

 

Julkaisu on saatavilla alla olevan linkin kautta:

 

https://www.issbs.si/press/ISSN/2232-5697/7_141-164.pdf

 

Riitta Forsten-Astikainen
Projektitutkija
p. 046 922 0913

Kyllikki Taipale-Erävala
Tutkijatohtori
p. 050 576 5764

 

 

Comments are closed.