• Suomi
  • English

EMÄVALHEESTA SEURAAVA?

Pikatesti: Pohjois-Suomen yritykset 2015

1. Eniten yrityksiä 1000 asukasta kohti: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa?
2. Vientiyritysten osuus maakunnan yrityksistä suurin: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa?
3. Eniten aloittaneita yrityksiä 1000 asukasta kohti: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa?

[Oikeat vastaukset: 1.b, 2.b, 3.b]

Mitä harvaan asutumpi ja pohjoisempi alue, sitä vaisumpaa yritystoimintaa?

Yleisesti ajatellaan, että mitä harvaan asutumpi alue on ja mitä pohjoisempana se sijaitsee, sitä vaisumpaa alueen yritystoiminta on. Tilastotietojen valossa asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen.

Seuraavaksi muutama poiminta lähiaikoina julkaistavasta Pohjois-Suomen yrityskuva – raportista, jossa analysoidaan kaikki Pohjois-Suomen yritykset tilastotietojen*) kautta.

Maakuntataso: maakuntataso

Seutukuntataso***):seutukuntataso

Tunturi-Lapin seutukunnassa yli 2x määrä yrityksiä 1000 asukasta kohti Oulun seutukuntaan verrattuna.

Etenkin seutukuntatasolla erot ovat merkittäviä. Tunturi-Lapin seutukunnassa on yli kaksinkertainen määrä yrityksiä 1000 asukasta kohti Oulun seutukuntaan verrattuna. Tornionlaakson seutukunnan yrityksistä yli 12-kertainen osuus on vientiyrityksiä verrattuna Oulunkaaren seutukuntaan. Tunturi-Lapin seutukunnassa aloitti v. 2015 lähes kaksinkertainen määrä yrityksiä 1000 asukasta kohti verrattuna Raahen seutukuntaan.

Mutta entä jos katsotaan yritystoiminnan volyymeja?

On totta, että jos tarkastellaan absoluuttisia määriä, keskittyy yritystoiminnan kokonaisvolyymi väestörikkaimmille alueille. Suhteellinen tarkastelu on kuitenkin tärkeä työvaihe silloin, kun tietty ilmiö halutaan ymmärtää syvemmin ja päästä tarkemmin kiinni ilmiötä selittäviin tekijöihin.

Emävalheesta seuraava - onko vaihtoehtoja?

Tilastotietoja nimitetään usein leikkimielisesti emävalheesta seuraavaksi tietotyypiksi, mutta monien ilmiöiden analysoinnissa tilastot ovat paras käytettävissä oleva tieto.

-Harri Jokela, projektitutkija MicroENTRE-

*) Bisnode-yritysrekisteri, poimintapäivä 27.10.2015. Rekisterin tietolähteet ovat Tilastokeskus, Kaupparekisteri ja YTJ-tietokanta. Analysoitava aineisto sisältää 49 411 yritysmuotoista (Ay, Ky, Oy, Osk tai Tmi) y-tunnusta, joiden pääpaikka sijaitsee Lapin, Kainuun tai Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.
**) Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu]. Vuoden 2015 tiedot.
***) Pohjois-Suomessa on 15 seutukuntaa: Haapaveden-Siikalatvan stk, Itä-Lapin stk, Kajaanin stk, Kehys-Kainuun stk, Kemi-Tornion stk, Koillismaan stk, Nivala-Haapajärven stk, Oulun stk, Oulunkaaren stk, Pohjois-Lapin stk, Raahen stk, Rovaniemen stk, Tornionlaakson stk, Tunturi-Lapin stk, Ylivieskan stk.

Comments are closed.