• Suomi
  • English

Elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöllä potkua uuden osaamisen lukioihin

Uuden osaamisen lukio -hankkeen kehittäjäopettajat sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän edustajat kokoontuivat yhteiseen workshop-päivään 14.4.2021. Koronatilanteesta johtuen kokoontuminen toteutettiin Zoom-etäyhteyden välityksellä (blogitekstin kuvituksessa käytetyt kuvat ovat kehittäjäopettajien työskentelystä ajalta ennen koronarajoituksia).

Uuden osaamisen lukio -hanke kokoaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan lukiot sekä elinkeinoelämä- ja korkeakoulutoimijat yhteisen tekemisen ja kehittämisen äärelle. Hankkeen taustalla on lukiolain uudistus sekä lukioiden opetussuunnitelmien uudistustyö, joissa yhteistyö elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa korostuu.

Yhteisen työn tavoitteena on tuoda näkyväksi, vakiinnuttaa, laajentaa ja jakaa olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Tämän lisäksi kehitetään uusia yhteistyömalleja ja käytänteitä, joiden toimivuus pilotoidaan tulevan lukuvuoden aikana. Toimivat elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön käytänteet kirjataan osaksi uuden osaamisen lukioiden opetussuunnitelmia.

Hanketoimijoiden yhteisen suunnittelun pohjalta kaikissa hankelukioissa on kevään aikana järjestetty työpaja, jossa lukion opetushenkilöstö on pohtinut omaan oppilaitokseensa sopivia menettelytapoja ja toimenpiteitä. 14.4. workshop-päivän alussa kuultiin kehittäjäopettajien puheenvuorot siitä, mihin kussakin hankelukiossa tulevan lukuvuoden aikana aiotaan ensimmäiseksi keskittyä.

Kehittäjäopettajien puheenvuoroissa korostuivat oman alueen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö sekä korkeakoulujen kanssa suunnitellut toimet, kuten esim. uudenlaiset hyväksiluettavat väyläopinnot korkeakouluun. ”Työmarkkinoiden nopean murroksen myötä ajantasaisten ja päivittyvien yrittäjyys- ja työelämätaitojen merkitys korostuu”, totesivat kehittäjäopettajat. ”Tiiviin yhteistyön ja yhteisen kehittämisen kautta hankelukioiden opettajat saavat näiden taitojen edistämiseen merkittävää tukea.”

Tämän jälkeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajat kertoivat oman toimintansa lukioille tarjoamista mahdollisuuksista sekä sovittiin kaikkien hanketoimijoiden yhteisistä toimenpiteistä. Tulevan lukuvuoden tapahtumakalenteriin lisättiin mm. osallistumismahdollisuus Centrian Innoviikkoon, Yliopiston Tutkijoiden yöhön sekä yhteinen 24h messutapahtuma kaikille alueen koulutus- ja elinkeinoelämän toimijoille. Varsinaisen päiväohjelman lopuksi kehittäjäopettajille esiteltiin Sales is a King -hankkeen uutta oppilaitoksille suunnattua myynnin ja markkinoinnin materiaalia: ”Myynnillisiä taitoja tarvitaan joka alalla, kaikissa tehtävissä”, projektipäällikkö Timo Liimatainen totesi puheenvuorossaan.

”Ihailen alueen toimijoiden vahvaa sitoutumista yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia. ”Parhaimmillaan työskentely tarjoaa lukioiden opettajille tukea opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen edistämisessä, korkeakouluille motivoituneita opiskelijoita, alueen elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja yrittäjiä jatkossakin sekä ennen kaikkea lukioiden opiskelijoille merkittävän kilpailuedun ja eväitä oman henkilökohtaisen polkunsa löytämiseen.”

 

 

Uuden osaamisen lukio (ESR) -hanke

1.9.2020-31.8.2022

Yhteyshenkilö: projektitutkija Jouni Hintikka (jouni.hintikka@oulu.fi)

Projektipäällikkö Leila Rahkonen-Navia (leila.rahkonen-navia@nivala.fi)

Projektin koordinaattori

Nivalan kaupunki / lukio

Yhteistyökumppanit

Haapajärven kaupunki / lukio

Haapaveden kaupunki / lukio

Kalajoen kaupunki / lukio

Oulaisten kaupunki / lukio

Reisjärven kunta / lukio

Sievin kunta / lukio

Siikalatvan kunta / lukio

Ylivieskan kaupunki / lukio

Centria-ammattikorkeakoulu / Ylivieskan yksikkö

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.

Nivalan teollisuuskylä Oy

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutt

Comments are closed.