• Suomi
  • English

Recent Posts by Santeri Halonen

Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana

Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita. Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin,…
Lue lisää

Digiloikan varjosta mukaan kehitykseen

Koronapandemia kiihdytti digisiirtymää ja koko yhteiskunta otti viime vuonna valtaisan digiloikan eteenpäin. Vauhti on ollut jopa hurjempaa kuin tulevaisuudenuskoisissa piireissä osattiin edes unelmoida. Nopeassa digiloikassa piilee kuitenkin myös varjopuoli, sillä kehityksen vauhdittuessa yritysten digitaitojen erot ovat kasvaneet rajusti ja osa mikroyrityksistä onkin suorastaan syrjäytymisvaarassa - digimaailma tuntuu vieraalta ja kynnys lähteä muuttamaan tuttuja ja turvallisia…
Lue lisää

Mikroyrittäjille apua digin haltuunottoon

Korona-pandemia vauhditti koko yhteiskunnan digisiirtymää, erityisesti tämä kosketti yrittäjiä, joista monet joutuivat siirtämään liiketoimintansa kokonaan verkkoympäristöön tai sähköisille alustoille. Tämä avasi samalla myös aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun digitaaliset mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, voi digisiirtymä tuntua haastavalta harppaukselta yksin otettavaksi. Pienyrittäjä saattaa kokea digimaailman itselleen vieraaksi ja tuntemattomaksi, ehkä hieman pelottavaksikin, koska siihen liittyy paljon myös…
Lue lisää

Verkko-opiskelu on nyt trendikästä – puhtia liiketoimintaan ja omaan hyvinvointiin

Usein yrittäjillä on niin kiire juosta polkupyörän vieressä, ettei ole aikaa hypätä satulaan. Tunnistatko ilmiön? Yrittäjä pyörittää usein valtavaa palettia, jossa tarvitaan oman yrityksen sisällöllistä osaamista, talous- ja viestintäosaamista, johtamis-, ennakointi-, myynti- ja hyvinvointiosaamista ja paljon muuta. Puute yhdessä palasessa vaikuttaa helposti muihin yrityksen osa-alueisiin. Siksi pysähtyminen oman osaamisen ja tekemisen äärelle kannattaa. Takana on…
Lue lisää

TUKEA YRITTÄJILLE – KORONATILANTEESSAKIN, JA ETENKIN SILLOIN !

Koronatilanne on vaikuttanut elämäämme nyt jo reilun vuoden ajan, jossain muodossa meihin kaikkiin – suoraan itse COVID-19 kokemalla tai sen välilliset vaikutukset kohtaamalla halusimmepa sitä tai emme. Yritysten osalta koronatilanne on iskenyt etenkin ravintola-, majoitus-, taide-, viihde-, virkistys- ja tapahtuma-alaan sekä henkilöliikenteeseen, koulutukseen ja osaan kaupasta. Vähinten kriisistä on kärsinyt toistaiseksi rakennusala, joka sekin on…
Lue lisää

Yhteistyöstä ja erikoistumisesta keinoja mikroyritysten kasvupolulle

Kaksi viikkoa sitten Meri-Lapissa paukahti ilmoille odotettu jymyuutinen - Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Merkitystä taloudelle korostaa, että laitteistot tulevat kotimaiselta Valmetilta. Valtio lupasi viime vuonna tehtaan ympäristön väylähankkeille 156 miljoonaa rahaa. Tehtaan on määrä…
Lue lisää

Sisua ja Digiä -hanke – vahvempana kohti uutta myös erikoisajassa

Mikroyrittäjä on usein haavoittuvassa asemassa, kun yhteiskunnassa myllertää ja taloudessa jarruttaa. Niin myös COVID-19-poikkeustilassa. Vaikutukset tietyillä toimialoilla, kuten ravintola- ja matkailualalla sekä kivijalkakaupassa olivat suuremmat, mutta muutos tuntui ja näkyi varmasti kaikkialla. Sisua ja Digiä -hankkeen tavoitteena oli osaltaan pyrkiä tukemaan yrittäjää näissä erikoisolosuhteissa. Hankkeessa toteutettiin kolme valmennuskokonaisuutta, joista yksi oli palvelumuotoiluvalmennus. Valmennusten avulla pyrittiin…
Lue lisää

Uusi Business Model Canvas alustatalouden kaksisuuntaisille markkinoille

Digitaalinen taloudellinen toiminta lisääntyy vauhdilla. Yksisuuntainen alustatalous, esim. AirBNB, Uber, ovat saaneet rinnalle kaksisuuntaiset digitaaliset markkinat, jossa käyttäjät, tarjoajat ja muut sidosryhmät tuottavat yhdessä lisäarvoa digitaalisella alustalla yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Erilainen digitaalinen arvonluonti on lisääntynyt niin huimasti, että jopa kaksisuuntaista arvonluontia kuvaava liiketoimintamallin canvas on kaivannut päivitystä. Mikroyrittäjyyskeskuksen tohtoritutkija Kyllikki Taipale-Erävala on yhdessä LUT-yliopiston tutkijatohtori…
Lue lisää

Kun robotti yrittäjän kotiin soitti

Olemme saaneet lukea viimeisen vajaan vuoden aikana useaan otteen useista eri tiedotusvälineistä, kuinka maassamme on otettu valtava digiloikka. Tämä johtuu tietenkin suurelta osin koronan aiheuttamasta ”eristäytymisestä”, joka pakotti meidät koteihin ja työpaikoillemme pitämään palavereita etäyhteyksien päästä. Sanotaan, että pakko on paras konsultti. Korona pakotti meidät kehittämään digitaalisia palvelujamme, halusimme sitä tai emme. Osittain kehittämistä auttoi…
Lue lisää

Onko jätteesi toisen aarre?

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista kuluttamisen tapaa, jossa materiaalit ja tuotteet käytetään ja kierrätetään mahdollisimman pitkälle joko käyttämällä tuotteet uudelleen samaan tai toiseen tarkoitukseen, kierrättämällä takaisin raaka-aineeksi tai tuottamaan energiaa. Materiaalien älykkäällä uudelleen käyttämisellä voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kiertotalous on ennen kaikkea hävikin vähentämistä. Alunperin tuotannossa syntyvän hävikin käsite on peräisin Japanista, josta…
Lue lisää

Recent Comments by Santeri Halonen