• Suomi
  • English

Recent Posts by Riitta Forsten-Astikainen

Vastuullisuus mikroyrittäjän kilpailuetuna

   Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisee säännöllisesti listauksia Megatrendeistä. Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Sitran ennakointityötä ja tulevaisuustalon analyysia toimintaympäristöistä. Vuonna 2020 julkaistussa listauksessa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Ensinnäkin, keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan. Muita kehityskulkuja pitää tarkastella suhteessa tähän.” Vastuulliseen…
Lue lisää

TUKEA VIRTUAALIJOHTAMISEEN – TUTKIMUSKOHTEENA VERKOSSA TOIMIVA YRITYSKEHITTÄJÄFOORUMI

  Jälkiteollista postmodernia yhteiskuntaamme kutsutaan myös palvelu-, tieto- tai verkostoyhteiskunnaksi.  Verkostojen merkitys on kiistaton. Verkostoja on ollut olemassa aina, mutta niitä ja niiden roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole tunnistettu kuin vasta 1970-luvulta lähtien. Yksittäisillä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa aina someverkostoja myöten. Työelämän perustuu puolestaan erilaisiin yritys- ja organisaatioverkostoihin. Graafi- eli verkostoteoria kuvaa verkostojen rakennetta…
Lue lisää

Valtakunnalliselle organisaatiorajat ylittävälle yrityskehittäjien vertaisverkostolle on tarvetta ja kysyntää

  Kunnissa, kaupungeissa ja oppilaitoksissa on laaja joukko ammattilaisia, jotka työssään tukevat ja kehittävät alueidensa yritysten toimintaa ja edistävät siten niitä liiketoiminnan kehittymistä. Yrityskehittäjien ja -neuvojien hallinnollinen ja koulutuksellinen tausta on varsin monipuolinen. Työn perimmäinen tavoite on kaikilla sama: auttaa yrityksiä, alueita ja elinkeinoelämää menestymään Suomessa. Yrityspalveluja tarjoaa mittava joukko erilaisia julkisia ja järjestöorganisaatioita. Yrityskehittämisen…
Lue lisää

MIKSI MEDIAN KUPPI ON USEIN PUOLIKSI TYHJÄ?

    Palataanpa vielä hetkeksi vuoden takaisiin tunnelmiin. Covid-pandemia oli lähes pysäyttänyt sekä liike-elämän että yhteiskunnan ja ihmiset elivät valtavassa epätietoisuudessa tulevasta. Yritysten, etenkin pienten kannalta tilanne näytti huonolta, sillä tilanteeseen luotujen yritystukien saajista pienet yritykset oli alkuun rajattu pois. Ja mitä tekikään media - tuo neljäs valtiomahti. Alkoi tapansa mukaan toitottaa uhkaavasta konkurssiaallosta, lamasta,…
Lue lisää

Näin meillä – matkailuyritysten parhaita käytäntöjä -julkaisu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi!

  Seutukaupunkien yritysverkostot-hankkeessa tutkija Riitta Forsten-Astikaisen toimittama matkailujulkaisu Näin meillä - matkailuyritysten parhaita käytäntöjä on nyt julkaisu sähköisenä versiona myös ruotsiksi ja englanniksi.   Linkki ruotsinkieliseen versioon: https://issuu.com/uoksi/docs/regionsta_der_broschyr_pa_svenska_2021   Linkki englanninkieliseen versioon: https://issuu.com/uoksi/docs/regional_cities_brochure_in_english_2021   Ja tässä vielä alkuperäinen suomenkielisen julkaisun linkki: https://issuu.com/uoksi/docs/seutukaupunkiesite_2021_web_4e71a18c3b2a7c   Mukavia lukuhetkiä ja lomasuunnitelmia!   Lisätietoja: Riitta Forsten-Astikainen riitta.forsten-astikainen p./whatsapp 046 9220913
Lue lisää

Harhailemalla löytää uusia polkuja

  Suomi on enenevässä määrin kiinnostava matkailumaa myös suomalaisille itselleen. Suomalaisten motiivit kotimaan matkailuun ovat moninaiset: nähtävyydet, luontoelämykset, monipuoliset aktiviteettimahdollisuudet, kulttuuri, historia, ruoka. Elinkeino kasvaa ja kehittyy aktiivisten ja kasvu- sekä kehityshakuisten yrittäjien myötä ja sillä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Suomessa matkailuteollisuuden kehittymistä on edesauttanut Visit Finlandin ohjeistukset, kannustukset, panostukset ja koulutukset pienillekin matkailuyrityksille mm.…
Lue lisää

Näin meillä – Matkailuyritysten parhaita käytäntöjä

  MicroENTRE on osatoteuttaja TEM:in rahoittamassa Seutukaupunkien yritysverkostot-hankkeessa. Hankkeessa on viisi kärkiteemaa, joista yksi on matkailu. Seutukaupungeissa on maan kärkialueiden lisäksi paljon paikallista, omintakeista ja historiallista tarjontaa sekä elämyksiä ja aktiviteetteja; todellisia matkailuyritysten hiottuja helmiä.   Hankkeen projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen kiersi syksyn  2020 aikana 21 eri seutukaupungin 30 matkailuyrityksessä ja keräsi niistä haastatteluin hyviä käytänteitä…
Lue lisää

MIELIKUVAT YRITTÄJYYDESTÄ OVAT POSITIIVISIA – YRITTÄJYYSINNOKKUUDESSA ON PARANNETTAVAA

  Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn koordinoimassa EAKR-rahoitteisessa SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa on tavoitteena selvittää yrittäjyyden ilmapiiriä sekä yrittäjyyteen liittyviä mielikuvia eri kohderyhmien keskuudessa. Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja yrittäjien mielikuvia yrittäjyydestä, sekä tutkitaan, kuinka lehdistö siitä kirjoittaa. Yrittäjyysilmapiiriin vaikuttaa eri tahojen viesti yrittäjyydestä. Opetushenkilöstön asenne välittyy nuorille ja yrittäjien oma asenne yrittäjyyteen välittyy heidän kertomustensa kautta.…
Lue lisää

Asiakastarina Hallitukset töihin -hankkeen kokemuksista

    Hallitustyöhön sijoitettu aika kannattaa   Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa kuten Marketing & Communication Group Marco Oy:n tarina osoittaa. Yritys on erikoistunut monipuolisiin yritystapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Marketing & Communication Group Marco Yrityksen hallitus…
Lue lisää

VERKOSTOJEN AVULLA MAHDOTTOMASTA MAHDOLLISTA

  Vuosi 2020 oli Covid-pandemian vuoksi vaiherikas yrityksille ja kiireinen yrityspalveluja tuottaville organisaatioille. Aika ja tilanteet ovat vaatineet kaikilta uudenlaista sopeutumista ja joustoja.  Seutukaupunkien yritysverkostot -projektiakin on sopeutettu tilanteeseen pyrkimyksenä entisestään tuottaa pientäkin apua yrityspalveluiden arkeen ja tietoa sekä työkaluja yrityksille vanhan kehittämiseen, uuden luomiseen sekä verkostojen vahvistamiseen.  Tutkija Rupert Chisholm (1998) on määritellyt verkoston…
Lue lisää

Recent Comments by Riitta Forsten-Astikainen