• Suomi
  • English

Recent Posts by Martti Saarela

Mikroyrittäjän B2B -markkinointi – miten tavoittaa kohdeyritykset?

B2B markkinointi poikkeaa kuluttajamarkkinoinnista siten, että kohdenryhmä on yleensä pienempi kuin kuluttajamarkkinoinnissa ja  usein ostoprosessiin osallistuu yhtä useampi henkilö, mikä tekee  ostoprosessista myös pitkäkestoisemman. Toisaalta B2B -kaupat ovat usein myös kuluttajakauppoja suurempia, sillä yritykset tähtäävät pitkäaikaisiin ja suuriin kauppoihin ja sopimussuhteisiin. Mikroyrityksen voi kuitenkin olla vaikeaa tavoittaa uusia asiakasyrityksiä ja oikeita kohdehenkilöitä yrityksistä. Suosittelut ja puskaradio on…
Lue lisää

Vinkkejä ja verkostoja

Uudet ideat ja toimialarajat ylittävä verkostoituminen ovat mikroyritysten tärkeimmät motiivit osallistua ydinryhmätoimintaan MicroENTRE on pyörittänyt mikroyritysten ydinryhmätoimintaa  Oulun Eteläisen sekä Raahen seudulla jo noin puolentoista vuoden ajan. Nyt myös Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto (OK#Kasvuverkosto) on aloittanut toimintansa. OK#Kasvuverkosto -hankkeen päämääränä on muodostaa mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävä toimintamalli, kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Tavoitteena on…
Lue lisää

Digitalisaatio muuttaa ostokäyttäytymistä 

Digitalisaatio haastaa yrityksen myyntikulttuurin. Kolmasosa autoista ostetaan autoa näkemättä ja jo yli 80 % ostajista tutkii ja vertailee (käyttää esim. googlea tai somea palveluntarjoajien vertailussa) ennen ensimmäistä kontaktia palvelun tarjoajaan. Siten jopa 64 % potentiaalista asiakkaista menetetään jo ennen ensimmäistä kohtaamista. Ostokäyttäytymisen muutoksessakin pitää ymmärtää kuka on asiakas. Tulee kuunnella mitä asiakas tarvitsee ja tehdä tuotteet…
Lue lisää

eHealth startup -yritykset kohtaavat haasteellisen liiketoimintaympäristön

Terveydenhoito ja ihmisten hyvinvointi ovat yhä suurempia kysymyksiä kaikissa maissa myös taloudellisesta näkökulmasta.  Kehittyneiden maiden terveydenhoito kohtaa kestävyyshaasteen kasvavan terveyspalveluiden kysynnän mm. väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien lisääntymisen seurauksena. Digitalisaation luomat mahdollisuudet nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä terveyssektorin haasteisiin vastaamisessa, myös Suomessa.  Vaikka maailma on digitalisoitunut nopeasti ja eHealth liiketoiminnan potentiaali on suuri, terveysala ei ole hyödyntänyt…
Lue lisää

Digitaalinen markkinointi startup -yrityksissä

Digitalisaation ja teknologian kehityksen luomat mahdollisuudet muokkaavat toimintatapojamme ja päivittäisiä rutiinejamme kiihtyvällä vauhdilla. Tästä kenties selkein ilmentymä on internetin käytön yleisyys: 74 % 16–74 –vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä useita kertoja päivässä[1]. Teknologian kehityksen johdosta internetin käyttö ei ole enää paikkasidonnaista – älylaitteita kuten älypuhelimia tai tabletteja hyödyntäen internetiä voidaan käyttää milloin ja missä vain. Me…
Lue lisää

Recent Comments by Martti Saarela