• Suomi
  • English

Recent Posts by Kyllikki Taipale-Eravala

Kymenlaakson mikro- ja pk-yritykset kaipaavat arvostusta työlleen

Kymenlaakson ja Seinäjoen seutukuntien yrittäjyyden ulkoisia ominaispiirteitä käsittelevässä vertailututkimuksessa selvisi, että kymenlaaksolaiset mikro- ja pk-yritykset kokevat saavansa vähemmän arvostusta kuin vastaavat yritykset Seinäjoen seutukunnissa. Lisäksi Kymenlaakson mikro- ja pk-yritykset kokevat jääneensä huomioitta alueensa elinkeinostrategiassa ja sen laadinnassa. Samoin yritysten mielestä Kymenlaaksossa elinkeinotoimijat keskittyvät pikemmin uusien yritysten hankintaan paikkakunnalle kuin kauemmin paikkakunnalla olleisiin yrityksiin. Elinkeinotoimistojen väki…
Lue lisää

MENESTYKSELLINEN PROCESS-SME-HANKKEEN FOREST & BIO-TAPAHTUMA KEMISSÄ

ProcessSME-hankkeen (www.process-sme.eu) pohjoismainen suur- ja pk-yritysten yhteistapahtuma toteutettiin Kemissä 24.1.2019. Kohderyhmänä oli tällä kertaa metsä-, bio- ja prosessi IT-talouteen liittyvien norjalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten suur- ja pk-yritysten yhteistapaaminen. Yli 50 asiantuntijaa, yrittäjää ja yritysten johtajia tapasivat kohtasivat tapahtumassa verkostoitumisen ja tulevien yhteistyömahdollisuuksien puitteissa. Paikalla olleet suuryritykset Stora Enso, Efora, Metsä Group, Smurfit Kappa ja SCA…
Lue lisää

Onnistunut kaivosalan tapahtuma Jällivaarassa

ProcessSME-hankkeen (www.process-sme.eu) pohjoismainen suur- ja pk-yritysten yhteistapahtuma toteutettiin Jällivaarassa 29.11.2018. Kaivos- ja prosessiIT-alojen suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset toimijat tapasivat tapahtumassa verkostoitumisen ja tulevien yhteistyömahdollisuuksien puitteissa. Suuryritykset LKAB, Boliden Mines, Outokumpu Chrome, Hannukainen Mining/Tapojärvi ja Nussir esittelivät omaa toimintaansa ja yleisiä alihankinnan toimitusehtoja. Vastaavasti pk-yritykset eMaintenance365, M-Solutions Oy, Optimation/MBV Systems, Nome Oy, BnearIT, Kaltio Technologies Oy,…
Lue lisää

Mikä on yrityksesi asiakaslupaus?

Yrityksillä on epätarkkuutta asiakaslupauksen antamisessa. Markkinointi on tärkeää kaikille yrityksille. Erityisesti markkinointi on tärkeää mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille, joissa markkinointi on työ muiden joukossa pienessä organisaatiossa (O’Dwyer et al., 2009, Parry et al., 2012). ProcessSME-hankkeessa tehtyissä haastatteluissa paljastui, että yrityksissä näyttäisi olevan epätarkkuutta arvolupauksen (asiakaslupauksen) ilmaisemisessa asiakkailleen. Yritykset osaavat kyllä markkinoida kuinka ne toimittavat…
Lue lisää

Kyllikki Taipale-Erävalalle Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apuraha

MicroENTREn tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala on saanut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä 3600 euron työskentelyapurahan tutkiakseen Kymenlaakson pienyritysten uudistumistarpeita. Tutkimuksen kohteena myös Pohjanmaan yritykset Mikro- ja pienyritysten uudistustarpeiden tutkimiseen kuuluu myös vertaileva selvitys Kymenlaakson ja Pohjanmaan eri maakuntien yritysten yrittäjyysominaisuuksista. Pienyrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa vahvasti paikallinen elinkeinopolitiikka, jonka Kymin alueen yrittäjät ovat arvioineet Suomen heikoimmaksi arvosanalla 6,3 (mittari 4 - 10).…
Lue lisää

Kyllikki Taipale-Erävalalle Suomen Kulttuurirahaston työskentelyapuraha

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala on saanut Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 14 000 euron työskentelyapurahan tutkiakseen yrittäjyysopetuksen tuloksellisuutta Kymenlaaksossa. Kyllikki Taipale-Erävalan tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kymenlaakson start-up/pienyrittäjien, ammattiin valmistuvien, lukiolaisten ja peruskoululaisten yrittäjyysvalmiudet ja havainnot saamastaan opetuksesta. Tutkimuksessa selvitetään kohderyhmien yrittäjyyshalukkuus ja tehtyjen opetustoimien vaikutus yrittäjyysilmaston kehittymiseen. Lisäksi tutkimus sisältää yrittäjyysopetuksen…
Lue lisää

Uusi tutkija MicroENTRE -ryhmään

MicroENTREn tutkimusryhmä on vahvistunut uudella tutkijalla, kun tekniikan tohtori Kyllikki Taipale-Erävala aloitti tutkijatohtorina huhtikuussa. Kyllikin päätehtävä tällä hetkellä on Process-SME- hankkeessa, jossa parannetaan prosessiteollisuuteen liittyvien pienyritysten kilpailukykyä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeessa kehitetään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Koulutukseltaan Kyllikki Taipale-Erävala on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri tuotantotalouden alalta. Insinöörin tutkinto on…
Lue lisää

Recent Comments by Kyllikki Taipale-Eravala