• Suomi
  • English

Recent Posts by Kai Hänninen

Kasvavayritys.fi-sivustolta tietoa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saa konkreettista tietoa sekä vinkkejä yrityksen kehittämiseen ja kasvuun liittyvistä kehityskohteista. Testien teemoja ovat kasvukyvykkyys, digivalmiudet sekä kasvun hallinta. Testien käyttö on ilmaista. Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saat erinomaiset lähtökohdat ja vinkit siihen, mihin suuntaan yritystä kannattaa kehittää. Tekemällä kasvukyvykkyystestin tiedät varmuudella, kuinka valmis yrityksesi on ottamaan seuraavan suuren askeleen. Digivalmiustesti…
Lue lisää

Miten jatkossa varmistetaan omistajanvaihdoksien toteutuminen?

Omistajanvaihdokset on tärkeä teema ja niiden onnistuminen on olellinen osa myös Suomen talouskehitystä. Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai yrityksen muulla omistajan vaihdoksella on luontainen osa yrityksen elinkaarta. Omistajanvaihdos luo edellytykset yritystoiminnan jatkolle. Omistajanvaihdoksissa on mitä suuremmissa määrin kyse myös työpaikkojen säilymisestä ja alueiden elinvoimasta, jolloin jokainen elinkelpoisen yrityksen alasajo jatkajan puutteesta aiheuttaa alueelle pitkävaikutteisia menetyksiä.…
Lue lisää

Tiedätkö yrityksesi digitaalisen valmiuden?

Digitalisaation on todettu olevan yksi suurista sekä yhteiskuntaa että elinkeinoelämää muuttavista tekijöistä. Yrityksille digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Mikroyritykset ovat sekä pienin (alle 10 henkilöä työlistävä) että vallitsevin yritysryhmä (n. 94 % kaikista yrityksistä). Erityisesti mikroyrityksille on mahdollisuus tehostaa digitalisaation eri keinoin omaa liiketoimintaa. Tässä artikkelissa on kuvattu digitaalisen kypsyysmallin suunnitteluprosessi ja käyttömahdollisuudet erityisesti…
Lue lisää

Yrityksen dynaaminen kyvykkyys lisää kilpailukykyä

Pitkittynyt korona-tilanne on asettanut yritykset hyvin eri tilanteisiin. Osalla yrityksiä liikevaihto on kasvanut ilman, että kasvun eteen on tarvinnut ponnistella. Vastaavasti sulkutoimet ovat laittaneet yritysten ovia säppiin. Molemmissa tilanteissa yrityksen johdon on pitänyt tavalla tai toisella reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. David J. Teece on todennut, että yritysten uudistumiskyky ja innovointi selittävät kilpailuetua ja selviytymistä pitkällä aikavälillä.…
Lue lisää

Yritykset selviytyvät koronasta ketteryydellä

Pitkittynyt koronatilanne on tramaattisesti näyttänyt miten yritysten liiketoimintaympäristö voi muuttua jopa yhdessä yössä. Koronan negatiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin säilyy pitkälle ensi vuoteen vaikka rokotusohjelma pääsisi heti käyntiin. Emme tiedä kuinka pysyviä muutoksia korona tulee jättämään kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Yrityksiltä tilanteeseen sopeutuminen vaatii entiistä nopeampaa reagointikykyä ja paneutumista strategian uudistamiseen. Toisaalta muutos – rajukin sellainen - on…
Lue lisää

DOSENTIN ARVO TKT KAI HÄNNISELLE

Oulun yliopisto on myöntänyt dosentin arvon MicroENTRE®n tutkijatohtori Kai Hänniselle. Dosentuurin alana on tuotantotalous, erityisesti tuotekehitys pienyritysten kestävässä kasvussa. Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®ssä Hänninen tutkii erityisesti mikroyrityksien kasvumahdollisuuksien tunnistamista. Pienyritysten kyvykkyys panostaa tuotekehitykseen on Suomen kaltaiselle harvaan asutulle maalle erityisen tärkeää. On selvää, että isot yritykset kykenevät paremmin hallitsemaan koko tuotekehitysketjun alkaen perustutkimuksen ja…
Lue lisää

Voiko yritystoiminta auttaa kuihtuvia alueita?

Onko Suomen tulevaisuus sitä, että harvaan asutuista alueista tulee asumattomia? BBC väittää Puolankaa ”kuolevaksi kaupungiksi”. Suomesta löytyy tosin kunta, joka kutistuu vielä Puolankaakin nopeammin. Ennusteiden mukaan osa Suomen pienistä kunnista menettää yli puolet asukkaistaan vuoteen 2040 mennessä (HS, 19.11.2019). Tälle vääjäämättömälle kehitykselle on löydettävissä useita syitä, jotka vaihtelevat sen mukaan keneltä asiaa kysyy. Tosiasia on,…
Lue lisää

Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä

Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin. NFF konferenssin teemana oli ”pohjoinen energia”, joka heijastelee Vaasan energiaklusteria ja innostavaa yrittäjähenkeä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi perjantaina ja lauantaina työpajoja, joissa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta mikroyritysten ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Alustuksissa pohdittiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.…
Lue lisää

Megatrendit haastavat mikroyritykset

Kulutustottumusten muutos on yksi isoista megatrendeistä, joka on jo tapahtumassa. Tästä kertoo myös Kaupan liiton juuri julkaistu kymmenen vuoden kasvuennuste. Kyseessä siis ei ole ilmiö, joka on kaukana tulevaisuudessa. Miten mikroyritykset kasvavat tilanteessa, jossa talouskasvu ei perustu enää kulutukselle? Kuluttajat ovat valmiita valitsemaan ja maksamaan kestävästi tuotettuja palveluita ja tuotteita. On selvää, että kuluttajien muuttuneet…
Lue lisää

MicroENTRE:n tutkijoita osallistui Successful R&I in Europe 2019 tapahtumaan

Kaksipäiväinen verkostoitumistapahtuma pidettiin Düsseldorfissa, Saksassa 14.02. – 15.02.2019. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä tapahtumaan osallistuivat tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja TkT Kai Hänninen. Tapahtumaan oli saapunut yli 400 yritysten ja tutkimuslaitosten edustajaa erityisesti North Rhine-Westphalian (NRW) alueelta Sakasta ja Euroopan Unionin maista. Verkostoitumisen teemoja olivat informaatioteknologia (ICT), nanoteknologia, materiaalit ja valmistus (NMM), energia, kierotalous, biotieteet, logistiikka/kuljetus ja innovatiiviset julkiset…
Lue lisää

Recent Comments by Kai Hänninen