• Suomi
  • English

Recent Posts by Anna-Mari Simunaniemi

Yritykset ratkaisevat monipaikkaisuuden kehityksen

8.11.2021 Koronapandemian akuutissa vaiheessa monet yritykset ja organisaatiot siirtyivät yleisten suositusten seurauksena osittain tai kokonaan etätyöskentelyyn. Ennen koronakriisiä kaksi kolmasosaa palkansaajista ei ollut tehnyt lainkaan etätyötä ja säännöllistä etätyötä teki noin joka viides palkansaaja. Yhtäkkiä talvella ja keväällä 2020 työn tekemisen paikat ja muodot muuttuivat nopealla aikataululla. Väestömäärään suhteutettuna monipaikkaisia henkilöitä on eniten maaseudulla, vaikka…
Lue lisää

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeen digitaaliset työkalut auttavat kehittämään yrityksen toimintaa

Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saa erinomaiset lähtökohdat ja vinkit siihen, mihin suuntaan yritystä kannattaa kehittää. Olipa siis mielessä yrityksen kasvukyvykkyyden testaaminen, digivalmiuksien arviointi tai yrityksen hallittu kasvu, löytyy sivustolta testi kaikkiin tilanteisiin. Testituloksen myötä saa konkreettiset ja käytännönläheiset vinkit kaikkiin kehittämiskohteisiin. Kasvavayritys.fi-sivusto tarjoaa yhteensä kolme itsearviointitestiä digivalmiuksien testaamiseen, kasvukyvykkyyteen sekä kasvun hallintaan. Testitulosten avulla testin…
Lue lisää

Yrittäjän IPR-oikeudet – tunnetko sinä oikeutesi?

Immateriaalioikeudet koskettavat jokaisen yrittäjän elämää ja yrityksen toimintaa. Esimerkiksi tavaramerkit, tekijänoikeudet tai patentit voivat olla yrityksen arvokkainta omaisuutta ja kaupankäynnin kohde. Immateriaalioikeuksia kutsutaan myös aineettomiksi oikeuksiksi (eng. Intellectual Property Rights), ja ne sisältävät kirjavan joukon toistaan poikkeavia oikeuksia, joiden kohteet ja kestot vaihtelevat. IPR-oikeudet voidaan jakaa kahteen osaan eli teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Teollisoikeuksiin lasketaan mukaan…
Lue lisää

MicroENTRE®n ydinryhmäverkosto™ on hyväksytty Interreg Europe Policy Learning Platformille hyväksi käytänteeksi

MicroENTRE®n Yritysverkosto on yhteistyömalli, joka perustuu yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tiiviille yhteistyölle yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Mikroyrittäjien vertaisverkosto on käynnistetty 13 alueella viiden maakunnan alueella vuodesta 2015 alkaen. Oulun yliopisto koordinoi valtakunnallisen MicroENTRE® Yritysverkoston toimintaa tarjoamalla ryhmien aluekoordinaattoreille valmennusta ja verkkovälitteisen kehittämisfoorumin sekä ylläpitää verkoston yhteistä verkkosivua, jolla on muun muassa yhteinen tapahtumakalenteri. MicroENTRE® ydinryhmäverkosto on…
Lue lisää

Kerttu Saalasti Instituutille näkyvyyttä Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteessä

Mikroyrittäjyyden merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista tehtävää mikroyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteen artikkeli kuvaa instituutin monipuolista toimintaa, jossa yhdistyy tutkimus, yritysten kehittämistyö ja koulutus. Maaliskuun 17. päivä julkaistussa artikkelissa kerrotaan yliopiston tarjoamasta koulutuksesta mikroyrittäjyyden alalla. Tarjolla on kursseja muun muassa…
Lue lisää

Yrittäjä, ota työhyvinvointi ja tuottavuus haltuun!

Mytty-hanke rekrytoi! Tervetuloa kehittämään yrityksesi tuottavuutta ja työhyvinvointia Mytty-hankkeeseen! Eeva Leinonen esittelemässä hanketta Nivalassa. Osallistumalla sinun yrityksesi saa osaamisvalmennusta työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyen. Hanke on suunnattu Nivala-Haapajärven, Kalajoen, Raahen ja Ylivieskan alueiden yrityksille. Mytty-osaamisvalmennuksessa yrityksesi saa: hyvinvointianalyysin,kehityssuunnitelman tuottavuuden lisäämiseksi, sekäkehityssuunnitelman työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Eli yhteensä konsultointia ja koulutuksia noin 4500 euron edestä! Toiminta sisältää sekä yksilö-…
Lue lisää

Yrittäjän työterveyshuolto -webinaari 18.3. klo 14.30-16

Mitä kaikkea sinun tulisi yrittäjänä tietää työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä? Miten hankit työterveyshuoltopalvelut? Tarjoamme sinulle tiiviin tietopaketin, jonka pohjalta sinun on helppo miettiä jatkoa ja edetä. Tervetuloa mukaan maksuttomaan webinaariin, jossa kerrotaan eri näkökulmia yrittäjän työterveyshuollon järjestämisestä. Webinaarin järjestävät Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky -hanke (2020-2021) ja Työkykyä soteyrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hanke…
Lue lisää

Kalajokilaakso: Moppi-hanke edistää etätyötä ja monipaikkaista asumista Pohjois-Pohjanmaalla – Kerttu Saalasti Instituutti mukana hankkeessa

Kalajokilaakso uutisoi 21.2.2021: Oulun yliopistossa on alkamassa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanke. Hankkeessa pureudutaan monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiin ja uusiin mahdollisuuksiin, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön. – MOPPI-hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden…
Lue lisää

Nuoret tekevät tulevaisuuden -webinaarissa monipuolinen kattaus

Verkkovälitteisesti järjestetty Nuoret tekevät tulevaisuuden – älä jää junasta! -tapahtuma keräsi 9. helmikuuta laajan joukon kuulijoita ja keskustelijoita pohtimaan työelämässa tulevilla vuosikymmenillä tapahtuvia muutoksia. Webinaarin tarkoituksena oli kehittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista yrittäjyyskasvatusta tarjoamalla uusinta tietoa ja tuoreimpia näkemyksiä mm. siitä, miten teknologinen kehitys muovaa työn tekemisen kulttuuria ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä tehdään. Webinaari…
Lue lisää

Mikroyrittäjän resilienssi arktisilla alueilla

Liiketoimintaympäristöjen nopeissa muutoksissa ja kriiseissä kuten äkillisesti ja laajasti vaikuttavassa COVID-19-pandemiassa yksin- ja mikroyrittäjät ovat haavoittuvaisia. Muutoskyvykkyys eli resilienssi auttaa yrittäjää selviytymään ja jopa uudistamaan yritystoimintaa, jos toimintaympäristön ennakointia ja muutosjohtamisen osaamista on rakennettu yrityksessä jo etukäteen. Oppivat ja sopeutuvat mikroyritykset selviytyvät todennäköisesti kriisistä parhaiten. MicroENTREllä aloitettiin mikroyrityksiin kohdistuvien liiketoimintavaikutusten ja yrittäjien johtamiskäytäntöjen seuranta nopeasti…
Lue lisää

Recent Comments by Anna-Mari Simunaniemi