• Suomi
  • English

Rahoitusta arktiselle tutkimusverkostolle

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRElle on myönnetty apuraha arktisten alueiden mikro- ja pk-yrittäjyystutkimuksen temaattisen verkoston kehittämiseen. MicroENTRE on liittynyt osaksi UArctic-yliopistojen muodostamaa verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä tuottaa tutkittua tietoa mikro- ja pk-yritysten johtamisesta kansainvälisessä yhteistyössä.

Apurahan suuruus on 5 800 euroa. Sen käyttö kohdistuu mm. tutkijoiden kansainvälisten tapaamisten järjestämiseen, yhteiseen tutkimusaineiston keräämiseen sekä verkoston yhteisen tutkimus- ja toimintasuunnitelman laatimiseen.

Verkoston puheenjohtaja on Professori Svein Tvedt Johansen Harstadtin Kauppakorkeakoulusta (UiT Arctic University of Norway). Suomen ja Norjan lisäksi verkostoon kuuluu tutkimusryhmiä USAsta, Kanadasta ja Venäjältä.

UArctic Thematic Network on Managing Small and Medium Sized Enterprises in the North -esittelysivu: https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/managing-small-and-medium-sized-enterprises-in-the-north/

Verkoston yhteyshenkilöt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa ovat johtaja, professori Matti Muhos ja tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi.

Comments are closed.